ក្នុង​ពេល​ថ្មីៗនេះ ក្រុម​ហ៊ុន​ Apple បាន​ប្រកាស​អោយ​ជាសារធារណ្ណៈ​ថា​​នឹង​ធ្វើ​ការ​បចេញលក់​កុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទ​ស៊េរី​ថ្មី ​របស់​ខ្លួន​នៅ​ចន្លោះ​ថ្ងៃ​ទី​ ៧​ និង ១១ ​ខែ​មិថុនា​ខាងមុខ​នេះក្នុង​ទីក្រុង​សានហ្វ្រាងស៊ីស្កូ ក្នុងឪកាស​ជួបជុំប្រចាំ​ឆ្នាំ​ជាមួយ​បណ្តា​អ្នកអភិវឌ្ឍ​កម្មវិធី​ World Wide Developer’s Conferrence ​។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរ អ្នកចូលរួមបាន​ផ្តោត​ខ្លាំង​លើ​ទូរស័ព្ទ ​iPhone 4G ឬ HD  ហើយ​ក៏​នឹងផ្តល់​ឳកាសឲ្យអ្នកបង្កើតប្រូក្រាម​ទាំង​ឡាយ នូវការសាកល្បងទូរស័ព្ទថ្មីនេះ​​ដោយ​ផ្ទាល់​ ​ជាមួយ​​វិស្វករជំនាយ​​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន​ Apple។ គេ​នឹង​បង្ហាញ​ស៊ីជម្រៅ​អំពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិ​ការ​ជំនាន់​ទី ៤ របស់​ iPhone (iPhone OS4) ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s