ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន Nintendo បានបង្ហាញផលិតផលថ្មីរបស់ខ្លួនហៅថាNintendo 3DS ឧបករណ៏ហ្គេមថ្មីមានសមត្ថភាពក្នុងប្រព័ន្ធដំនើរការដ៏មិនគួរឲ្យជឿទាល់តែសោះ។តើអ្នកមានធ្លាប់បានទៅមើល4Dនៅ​ Shopping Center​សូរិយ៉ាហើយឬនៅ?

ឧបករណ៏អាចបញ្ចាំរូបភាពចេញពីផ្ទៃកញ្ចក់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងមានអារម្មណ៏ថារួបភាពផុះចេញពីកញ្ចក់អេក្រង់ពិតៗ

តាមធម្មតាឧបករណ៏3Dបែបនេះគឺត្រូប្រើជាមួយវែនតាពិសេសម្យ៉ាងដែលហៅថាStereoដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកមើលអាចមើល

ឃើញរួបភាពផុះចេញពីអេក្រង់​ តែNintendo 3DS មិនត្រូវការវ៉ែនតាពិសេសអ្វីទាំងអស់។

លក្ខណៈឧបករណ៏៖ម៉ាស៊ីនហ្គេមនេះមានទំងន់០,៨ផោន មានប្រវែង៥,៨អ៊ីង គឺ បណ្តោយ ២,៩​ និង កំពស់ ០,៨​។អេក្រង់ខាងលើជា LCD​៣,៥៣អ៊ីងដែលមានទំហុំ 800 x 240 pixel resolution ហើយអាចឲ្យអ្នកលេងមើលឃើញរួបភាព3D ផុះបាន។

អេក្រង់ក្រោមជាLCD៣,០១អ៊ីង ជាមួយទំហុំ 320 x 240 pixel resolution ហើយបង្កើតមកជាមួយលក្ខណៈTouchScreen។

អាចដាក់អង្គចងចាំបាន២GB មិនតែប៉ុនោះវីឌីអូហ្គេមនេះបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនថតពីរនិងប្រព័ន្ធwirelessទៀតផង។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s