គុំនំវេហាស៍ (Air Rival)

Posted: July 19, 2010 in PC
Tags: , , , , , ,

គុំនំវេហាស៍ (Air Rival)

ក្រុមហ៊ុនផលិត  ៖ SUBA

គេហទំព័រ          ៖ ace.subagames.com

ប្រភេទ              ៖ MMO

ផ្សេងៗ              ៖ បញ្ចប់ Final Status

លោកអ្នកដែលចូលចិត្តហោះហើរ បើកបរយន្តហោះចំបាំង ឥលូវនេះក្តីសុបិន្តរបស់លោកអ្នក បានមកដល់ហើយ។ គុំនំវេហា Air Rivals (ACE Online) គឺជាប្រភេទហ្គេមមួយប្រភេទថ្មីទៀត ដែលអាច ឲ្យយើងលេងដោយឥតគិតថ្លៃ លោកអ្នកគ្រាន់តែជ្រើសរើសប្រភេទយន្តហោះរបស់អ្នក និងរូបតំនាង របស់អ្នក បំពាក់អាវុធ រួចចេញដំណើរ។

ការដោះចំណោទបញ្ហារ (Quest) មានភាពងាយស្រួលដោយសារ ពេលមានការបញ្ជារពី បញ្ជារការដ្ឋានរបស់អ្នក នោះលោកអ្នកគ្រាន់តែយល់ព្រមបំពេញបេសកកម្ម លោកអ្នកនិងត្រូវបាន បញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងប្រតិបត្តិការផ្ទាល់តែម្តង។
            មានចំណោទរាប់រយ ហេតុការណ៍ច្រើនប្រភេទដើម្បីឲ្យលោកអ្នកចូលរួមប្រតិបត្តិការ ប៉ុន្តែ ហ្គេមនេះ មានទីតាំងនៅប្រទេសកាណាដា ដែលមានម៉ោងខុសគ្នាជាមួយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា យើងច្រើនម៉ោង ព្រោះគេយប់យើងថ្ងៃ ដូច្នេះពិតជាពិបានក្នុងការចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗរបស់គេ។

លោកអ្នកក៏អាចមានឪកាសនិងទទួលនូវ ការទទួលពិសោធន៍ គុណនិង ២ (Double Experience) ពេលលោកអ្នកបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកគ្រប់គ្រាន់។

សូមរីករាយ ជាមួយនិងវេហាស៍ដ៏ធំល្វឹងល្វើយ ហោះហើរដោយសេរី ជាមួយនិង អាវុធ រ៉ុក្កែត កាំភ្លើងយន្ត គ្រឿងបន្លាស់ទំនើបៗកំពុងរងចាំអ្នកនៅទីនោះ។

ដោយ៖ សុវិសាល

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s