សង្រ្គាមអមតៈ (Battle of the Immortals)

Posted: July 19, 2010 in PC
Tags: , , , ,

ក្រុមហ៊ុនផលិត  ៖ Perfect World Entertainment Inc         គេហទំព័រ ៖ BOI.PerfectWorld.com

ប្រភេទ             ៖ MMORPG                                        ផ្សេងៗ     ៖ កំពុងដាក់សាកល្បង Open Beta Launch

ជាប្រភេទ Online Game ដែលយើងលេងមិនគិតថ្លៃ, ប្រព័ន្ធរូបភាព 3Dភ្លឺច្បាស់, សំលេង និងបរិដ្ឋាន មានភាពល្អប្រណិត ជាពិសេសមានតំបន់អង្គររបស់កម្ពុជា សំរាប់តួអង្គដែលមានកំរិត (Level)​ ពី៦០ ឡើងទៅ ដើម្បីទៅដោះបញ្ហា (Quest) នៅទីនោះ។

មាន ZEN point ដែលដូចក្នុង J Point ក្នុងហ្គេមនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពដែរ ដែលក្នុងហ្គេមនេះ ZEN ត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយ និងច្រើនយ៉ាង ដូចជា ទិញសំលៀកបំពាក់, អាវុធ ឈុត (Unique Suit), បន្ថែមចន្លោះទំនេរក្នុងឃ្លាំងរក្សាវត្ថុ (Space Bag & Inventory Expanding) ។ល។

ជាពិសេស លោកអ្នកមានសត្វចិញ្ចឺមដើម្បី ជួយវាយប្រហារសត្រូវ​ជាមួយតួអង្គរបស់អ្នក ហើយសត្វនោះនិងចំរើនកំរិតជាមួយតួអង្គតែម្តង, រីឯសត្វសំរាប់ជិះវិញគឺមានច្រើនប្រភេទ ហើយត្រូវ បានផ្តល់ឲ្យដោយមិនគិតថ្លៃ។

ចំពោះការដោះចំណោទបញ្ហាវិញ (Quest) មានភាពងាយស្រួល ព្រោះគ្រាន់តែយើងចុចលើ ឈ្មោះមនុស្ស ឬរបស់ដែលយើងចង់រក វានឹងរត់ទៅដោយខ្លួនឯង(Auto Routing) ហើយចំពោះ ឈាម និងម៉ាណា (HP & MP)គឺទទួលបានដោយឥតគិតថ្លៃ ពី Daily Free Food NPC។

នៅមានព្រិតិ្តការណ៍រាប់រយកំពុងរងចាំអ្នក ការផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តបន្ថែម រៀងរាល់ ៥កំរិត និងអាថ៏កំបាំងរាប់រយជំពូកដែលអ្នកត្រូវស្វែងរក។

ដោយ៖ សុវិសាល

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s