ក្រុមហ៊ុន Capcom និង​ ចេញលក់ Resident Evil 6 ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

Posted: December 9, 2010 in PS3
Tags: , , , , , , , , , , , ,

Resident Evil 6  coming soon

PlayStation3 DVD by Capcom

សំបុកបិសាច វគ្គ៦(Resident Evil 6)​ នឹងត្រូងបានដាក់លក់អោយលេងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ក្រោយ ពីក្រុមហ៊ុន Capcom បានធើ្វការសាកល្បងចេញនូវ DVD Play Station សំរាប់ផ្តល់អោយអ្នកលេង សាកល្បង។​ ​Capcom Development head បាននិយាយថា​ Resident Evil 6​​ ជាវីដីដូហេ្គមដែរល្អ និងរូបភាពច្បាស់សំរាប់ផ្តល់អោយ​អ្នកលេងមានភាពពេញចិត្តជាខ្លាំង​ និង​អាច​ ផ្តល់កំរៃច្រើនជាងគេនូវពេលចេញដាក់លក់សំរាប់លេង។​ ក្នុងពេល ឆាប់នេះ​ក្រុមហ៊ុន Capcom និងបន្ថែមការផលិតជា DVD សំរាប់ Xbox 360 ដែរជាភាពជោគជ័យក្នុងការ វាយលុក​ទីផ្សាអ្នកពេញនិយមលេងដូចដែលពេលដាក់លក់ Resident Evil ៥ ដែរ។​ ក្រុមហ៊ុន​ Capcom បាន​ និយាយថា “យើងចង់អោយ Resident Evil 6​ ធើ្វការវាយលុកទីផ្សាអោយបានឆាប់រហ័សដែរអាចធើ្វបាន”

Global head of production Keiji Inafune  បាននិយាយជាភាសាអេស្ប៉ាញ​ ប៉ុន្តែត្រូវបានបកប្រែលជាភាសា អង់គ្លេសថា “You will hear about Resident Evil 6 from Capcom shortly. We want to get the game on store shelves as quickly as possible, given the great success of Resident Evil 5” (អ្នកបានឮ និងដឹងអំពី Resident Evil 6 ដោយក្រុមហ៊ុន Capcom និយាយខ្លីៗ។​ យើងចង់បាន​ហ្គេមប្រភេទនេះដាក់លក់លើទីផ្សាយ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដែរអាចធ្វើបាន​ និងផ្តល់អោយនូវភាពជោគជ័យដ៏ល្អនៃ Resident Evil 5 ដែរ។

ដោយ៖ វិសិត្ត

Comments
  1. Mondul says:

    hoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!

  2. sarith says:

    fjguigtt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s