រឿងព្រេងនិទានវគ្គ ៥ 仙剑5 Legend 5

Posted: December 7, 2011 in PC
Tags: , , , , , , , , , , ,

image

ត្រូវបានដាក់អោយប្រើប្រាស់ នៅថ្ងៃទី ៧ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១១

បក្សសម្ព័នឈាមបុរាណត្រូវបានកើតឡើង មនុស្ស ធម្មជាតិនិងបេះដូងបីសាច ត្រូវបានផ្សារផ្ជាប់គ្នារវាងក្តី ស្រលាញ់ និងការបៀតបៀនដោយលាត់ត្រដាង់ពីអាការះខាងក្រៅរបស់ពួគេ។ ត្រាបិទរយះពេលមួយពាន់ឆ្នាំមុន នៃ ផ្លូវទៅកាន់ពិភពទេវតានិងពិភពបីសាច់ដែលបានតផ្ជាប់ពិភពទាំពីរនេះ ត្រូវបានក្លាយជាចំនុចសំខាន់ប្រសព្វរវាង ពិភពទាំង ៦ នៃការទាក់ទង់វាសនាមនុស្ស។ មនុស្ស ៤ នាក់ដែលមានអាកំបាំងខុសៗគ្នានៃការឆ្លង់កាត់ផ្នែកមួយ ដោយរស់នៅស្ងប់ស្ងាត់ បានក្លាយជាការធ្វើដំណើរួមគ្នា។ ភាពជាក់ស្តែងនៃការដឹងបានដោយក្រសែរភ្នែក នៃមនុស្សដែលអ្នកស្រលាញ់ អ្នកនិងមិនអាចវិលត្រលប់ បើទោះជាអ្នកបានបំពេញនូវការរំដោះពិភពលោកអោយ ផុតពីកណ្តាប់ដៃបីសាច់ ជូនទេវតា។ វាគឺជាសំណល់នៃជំនឿតែមួយគត់ដែលអ្នកបានយកមកជាប់ជាមួយ នៃការ ខំរើបំរាស់ពីជីវិតដោយគ្នានការគោរព និងក្តីសង្ឈឹមសំរាប់ក្តីស្រលាញ់ទៅនិងជិវិតជាតិក្រោយ អោយផុតពីពិភព បីសាច។

Xian Jian(仙剑) គឺបេះដូងនៃការកំទេចពិភពបីសាច របស់ប្រភេទហ្គេមមួយ ដែលទើបនិងដាក់អោយប្រើ ប្រាស់រយះពេល ៣ ថ្ងៃតែប៉ុន្នោះ គឺថ្ងៃទី៧ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១១ នេះឯង។ ហ្គេមប្រភេទនេះបានបង្កើតភាពទាក់ ទាញដល់អ្នកលេងមួយចំនួន ដែលចង់ដឹងពីអាកំបាំងនៃហ្គេមរបស់ពួគគេ។ ខាងក្រោមនេះជា តួរអង្គដែលអ្នកនឹងជួបសំរាប់ការប្រើប្រាស់។

ប្រភេទតួរអង្គទាំង ៧ ដែលធ្វើការរួមបញ្ចូលក្នុងរឿងនិទានវគ្គ៥

First off, Tie Bi 铁笔 (literally translating to be “iron calligraphy brush”)

image

ភេទ : ប្រុស

អាយុ : ៤០

ជាមិត្តសំលាញ់របស់ Yi Pin

ប្រភេទ : មនុស្ស

អត្តសញ្ញាណ : ម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សបរិសុទ្ធទាំង៧ នៃ Shu Mountain.

តួរអង្គ : ក្លាហាន

ទំលាប់ : ផឺកស្រារជាមួយ Yi Pin

Gender: Male
Age: 40
Best Friend: Yi Pin 一贫 (has not been released yet)
Species: Human
Identity: One of the Seven Saints of Shu Mountain
Character: Bold, open
Hobby: Drinking with Yi Pin

性别:男
年龄:40
好友:一贫
种族:人
身份:蜀山七圣之一
性格:豪放不羁
喜好:和一贫喝酒

Next, Cao Gu 草谷 (literally “valley of grass”)

image

ភេទ : ស្រី

អាយុ : មិនច្បាស់

ជាមិត្តល្អ និងមនុស្សទាំង៦នៃមនុស្សបរិសុទ្ធទាំង៧

ប្រភេទ : មនុស្ស

អត្តសញ្ញាណ មនុស្សបរិសុទ្ធម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សបរិសុទ្ធទាំង៧

តួរអង្គ : ស្ងប់ស្ងាត់

ទំលាប់ : ការផលិតឪសថ

Gender: Female
Age: Uncertain
Best Friend: The other six of the Seven Saints
Species: Human
Identity: One of the Seven Saints of Shu Mountain
Character: Quiet
Hobby: Medicine

性别:女
年龄:不明
好友:七圣
种族:人
身份:蜀山七圣之一
性格:寡言
喜好:医药

Next up is Ling Yin 凌音 (literally “soaring sound”)

image

ភេទ : ស្រី

អាយុ : មិនច្បាស់

ជាមិត្តល្អ មិនមានពិតប្រកដ

ប្រភេទ : មនុស្ស

អត្តសញ្ញាណ មនុស្សបរិសុទ្ធម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សបរិសុទ្ធទាំង៧

តួរអង្គ : មិនចំណុះអ្នកណាទំាងអស់

ទំលាប់ : សំលេងខ្លុយពិរស់

Gender: Female
Age: Uncertain (again…)
Best Friend: Uncertain
Species: Human
Identity: One of the Seven Saints of Shu Mountain
Character: Indifferent
Hobby: Elegant music

性别:女
年龄:不明
好友:不明
种族:人
身份:蜀山七圣之一
性格:淡然
喜好:雅乐

And the last of the Shu Shan folks who are out: Yu Shu 玉书 (literally “book of jade”)

image

ភេទ : ប្រុស

អាយុ : មិនប្រកដ ( មិនមែនជាមនុស្សស្រី)

ជាមិត្តសំលាញ់របស់ Qing Shi

ប្រភេទ : មនុស្ស

អត្តសញ្ញាណ : ម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សបរិសុទ្ធទាំង៧ នៃ Shu Mountain.

តួរអង្គ : ការផ្សង

ទំលាប់ : ចូលចិត្តមើលសៀវភៅ

Gender: Male
Age: Uncertain (so it’s not just the women…)
Best Friend: Qing Shi 青石
Species: Human
Identity: One of the Seven Saints of Shu Mountain
Character: Wise
Hobby: Looking up matters in books

性别:男
年龄:不明
好友:青石
种族:人
身份:蜀山七圣之一
性格:睿智
喜好:参阅典籍

ភាពមានចិត្តស្រលះពីពិភពមនុស្សគ្មានការចង់បាន នៃមនុស្សបរិសុទ្ធទាំង៧របស់ Shu Shan (Shu Mountain) (Qing Shi 青石, Yu Shu 玉书, Ling Yin 凌音, Cao Gu 草谷, Tie Bi 铁笔). Two more, Yi Pin 一贫 and Tai Wu 太武,

Tang Hai 唐海

image

ភេទ : ប្រុស

អាយុ : ៤២

មិត្តសំលាញ់មិនមាន

ប្រភេទ : មនុស្ស

អត្តសញ្ញាណ : មិនមាន

តួរអង្គ : តឹង

ទំលាប់ : មិនមាន

Gender: Male
Age: 42
Best Friend: Uncertain
Species: Human
Identity: Uncertain
Character: Stern
Hobby: Uncertain

性别:男
年龄:42
好友:不明
种族:人
身份:不明
性格:威严
喜好:不明

Hmm, could this character have anything to do with the Tang Clan, which is known for its usage of poison? And what is his link with the main character Tang Yu Rou 唐雨柔? We can only wait to find out.

And last, but definitely not least, Lin Wei Yang 林未央 (The name Wei Yang was used for a palace in the Forbidden City back in the Han dynasty)

image

ភេទ : ស្រី

អាយុ : ២១

មិត្តសំលាញ់មិនមាន

ប្រភេទ : មនុស្ស

អត្តសញ្ញាណ : មិនមាន

តួរអង្គ : ភាពតាំងតឹង

ភាពចូលចិត្ត : ដាវ

Gender: Female
Age: 21
Best Friend: Uncertain
Species: Human
Identity: Uncertain
Character: Perservering, determined
Likes: Swords

性别:女
年龄:21
好友:不明
种族:人
身份:不明
性格:坚毅、执著
喜好:剑

Well, evility has to say, she likes Wei Yang the best, but of course everybody else looks just as good and interesting. As you can see, although they have released many characters, a lot about these characters still remain mysterious. This evility definitely cannot wait to find out more!

រូបភាពពិតនៃពិភពហ្គេម រឿងព្រេងនិទាន

image

image

សូមបញ្ជាក់ហ្គេមប្រភេទនេះតពុំទាន់មានការដាក់អោយដោនឡូតដោយសេរីនៅឡើយទេ ប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៏ទៅនិងហ្គេមប្រភេទនេះ សូមធ្វើការទិញតាមរយះ online។

គេហទំព័រហេ្គម http://pal5.baiyou100.com/1700000.asp

រៀបរៀងដោយ៖ លោក ជុំដារាពិសិដ្ឋ

Comments
  1. Shela Fuku says:

    I like this game 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s