Saga of Hero ហ្គេមអនឡាញមិនបាច់ដោនឡូត

Posted: February 29, 2012 in Web game
Tags: , , , , ,

Saga Of Hero (សាហ្គាអូសហៀរូ) គឺជាហ្គេមអនឡាញប្រភេទថ្មីមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ព្រោះថាឥឡូវនេះហ្គេមអនឡាញ ក្ក្លាយជារឿងធម្មតាទៅហើយសូម្បីតែកុមារតូចៗក៏ចេះលេងហ្គេមអនឡាញដែរ។ តែអ្វីដែលជាកន្លះសំរាប់ក្នុងការបង្កើត សាហ្គា អូសហៀរូឲ្យមានភាពអស្ចារ្យនេះគឺហ្គេមនេះ មិនចាំបាច់ដោនឡូតហ្គេមមកក្នុងកុំព្យូទ័រឡើយគឺអ្នកលេងអាចលេងផ្ទាល់លើប្រោ ស៊ឺតែម្តង នេះគឺជាការវិវឌ្ឃន៏ថ្មីមួយនៃពិភពហ្កេមហើយក៏ជាឋានសួនរបស់អ្នកលេងហ្គេមដែរ។

ហ្គេមនេះបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន YipeeGame ហើយមានលក្ខណៈហៅថា Free to play (គឺលេងដោយឥតគិតលុយ) អ្នកលេងមិនងតំរូវឲ្យបង់ថ្លៃអ្វីទាំងអស់គឺគ្រាន់តែមាន E-mail account (គណនីសំបុតអេលិចត្រូនិច) ហើយចុះឈ្មោះនិងជ្រើសយក លេខសម្ងាត់រួចគឺអាចចាប់ផ្តើមលេងបានតែម្តង ដោយមិនចាំបាន់រងចាំការបញ្ជាក់តាមអ៊ីមេលពីក្រុមហ៊ុនឡើយ នេះគឺលក្ខណៈ ងាយស្រួលសំរាប់អ្នកដែលមិនសូវមានពេលវេលាច្រើន ហើយដោយសារតែពុំមានភាពស្មុកស្មាញច្រើនសូម្បីតែកុមារដែលមាន អាយុចេះអានអក្សរក៏អាចលេងបានដែរ។ ម៉្យាងវិញទៀតសាហ្គាអូសហៀរូគឺជាប្រភេទ MMO(ហ្គេមដែលអាចលេងអនឡាញជា មួយអ្នកលេងផ្សេងទៀត)។ចំណែកឯរូបភាពនិងគុណភាពហ្គេមវិញ ហ្គេមនេះមានរូបភាពស្រស់ស្អត់ ហើយតួអង្គមានសភាពគួរ ឲ្យស្រលាញ់ រីឯទិដ្ឋភាពវិញមានសភាពគួរឲ្យគោយគុនដែលធ្វើឲ្យអ្នកលេងលុងក្នុងពិភពមួយដែលមិនដែលមានក្នុងលោក។ អ្នកលេងអាចទទួលបានការលេងហ្គេមនិងមានអ្នកជំនួយដូចជានាំផ្លូវតួអង្គទៅរកកន្លែងដ៏ត្រូវទៅ ឬ ក៏ជួយក្នុងការប្រយុទ្ធពេល ដែលអ្នកលេងមានការនឿយហត់ មុខងារជំនួយទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកលេងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការលេងរយៈពេលយ៉ូរ ។

តំរូវការសមសភាពកុំព្យូទ័រឬឧបករណ៏ដែលអាចលេងហ្គេមនេះបានគឺមានតំរូវការទាបបំផុត គ្រាន់តែកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកអាច ប្រើវីបប្រោស៊ឺដែលអាចប្រើប្រាស់ប្លាស់ប្លេយ៉ឺបាន(Adobe flash player) នោះលោកអ្នកអាចលេងហ្គេមនេះបានហើយតើអ្នកជឿទេ ថាសូម្បីតែ ទូរស័ព ដែលប្រើ Android OS ក៏អាចលេងហ្គេមនេះបានដែរតែមិនសូវតំណើរការល្អដូចប្រោស៊ឺលើកុំព្យូទ័រនោះទេ។

Comments
 1. gamekh says:

  i like this game, kinda fun and has no complication 🙂

 2. khmerba says:

  yes thank for posting this, i spent 3 hr playing this game and i’m kinda like it now, don’t forget to send me your character so i can add you to friend list.

 3. Ion Laser says:

  It’s running on Flash platform? Cool! I used to see some browser game using Java cos it needs to run animated 3D but hey this game looks cool at last.
  Will have time for it,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s