តើអ្នកលេងហ្គេមប៉ុន្មានអ្នកដែលដឹងថាមាន DariusBurst another chronicle ?

Posted: March 5, 2012 in បច្ចេកវិទ្យា, ព័ត៌មាន
Tags:

តើអ្នកលេងហ្គេមប៉ុន្មានអ្នកដែលមិនបានចាប់អារម្មណ៏ពីការចេញហ្គេម DariusBurst another chronicle លើម៉ាស៊ីហ្គេមទូ?ខ្ញុំជឿថា មិនមានអ្នកលេងហ្គេមប៉ុន្មានអ្នកទេដែលដឹងពីហ្គេមនេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនTAITO បានផ្អាកការផលិតហ្គេមបាញ់យន្តហោះ នេះ តាំងពី១៩៩៨មកម្លេះ ហើយអ្នកលេងហ្គេមជាច្រើនអ្នកបានសួរគ្នាថាហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុន TAITO មិនព្រមចេញហ្គេម យន្តហោះថ្មី?

DariusBurst another chronicle ត្រូវបានផលិតឡើងកាលពីឆ្នាំ២០១០ ប៉ុន្តែហ្គេមនេះគឺចេញលក់តែក្នុងប្រទេសជប៉ុនប៉ុណ្ណោះនេះ ហើយគឺជាតែហ្គេមទូតែមួយគត់តែទន្ទឹមនិងគ្នានោះ ក្រុមហ៊ុន TAITO បានចេញ DariusBurst សំរាប់ PSP ដែលមានលក្ខណៈស្រ ដៀងគ្នានិងDariusBurst another Chronicle នេះដែរ។ ខ្ញុំគិតថានេះជាហេតុដែលអ្នកលេងហ្គេមភាគច្រើនមិនបានដឹងអំពី DariusBUrst another chronicle មានដាក់ឲ្យលេងតាមមជ្ឈមណ្ឌលហ្គេមនៅប្រទេសជប៉ុននោះ។

អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៏នោះគឺហ្គេមទូនេះអាចលេងជាមួយគ្នាបានរហូតទៅដល់បួននាក់ឯណោះ   ហើយមកដល់ពេល នេះយើងពុំទាន់ឃើញមានហ្គេមនេះមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅឡើយទេ តើពេលណាទៅទើបមានក្រុមហ៊ុននាំយកមក  ហ្គេមនេះមកប្រទេសកម្ពុជាយើង?

ហ្គេមទូនេះមានអេក្រង់វែងជាងអេក្រង់ធម្មតារហូតដល់ទៅពីរដងឯណោះ ហើយយន្តហោះវិទ្យាសាស្ត្រទាំង៤អាចធ្វើការវាយ ប្រហារ លើសត្រូវរបស់ខ្លួនបានជ្រុងទាំងសងខាង គឺមានន័យថា បើអ្នកលេងបញ្ជាយន្តហោះរបស់ខ្លូនទៅខាងឆ្វេងហើយសត្រូវ នៅខាង ស្តាំនោះយន្តនិងបែរទិសទៅស្តាំ ហើយប្រសិនបើអ្នកលេងបញ្ជាយន្តហោះទៅ ស្តាំហើយសត្រូវនៅខាងឆ្វេងនោះយន្ត ហោះនិងបែរ ទិសដៅរបស់ខ្លួនទៅស្តាំវិញ។

Comments
  1. Ion Laser says:

    Wicked sick!!!
    I can’t wait to play it! I think it should be another mostwanted MMORPG on iPad in advance.

    Mania shooting game!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s